Tìm hiểu về các thủ tục du học thông thường

Hộ chiếu, hình (số lượng và kích cỡ theo yêu cầu của từng lãnh sự)
1
Thủ tục xin thư chấp thuận (thư nhập học)

a/ Đơn đăng ký nhập học (Application form) do nhà trường cấp

b/ Kết quả học tập gần nhất

c/ Bằng cấp ngoại ngữ

d/ Lệ phí đăng ký (mỗi trường có một mức khác nhau)

Thủ tục như thế nào?

2
Thủ tục xin visa du học

a/ Đơn xin cấp visa do đại sứ quán cấp

b/ Lệ phí xử lý visa

c/ Hộ chiếu, hình (số lượng và kích cỡ theo yêu cầu của từng lãnh sự)

d/ Thư nhập học của nhà trường nước ngoài

e/ Kết quả học tập

g/ Hồ sơ tài chính

h/ Các giấy tờ khác tuỳ theo yêu cầu của mỗi sứ quán

Tuỳ theo yêu cầu của nhà trường hoặc Lãnh sự mà hồ sơ trên phải nộp bản sao có chứng thực, bản dịch hay thậm chí là bản chính.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *