hồ sơ du học Thụy Sỹ

Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ du học Thụy Sỹ

Sinh viên sẽ hoàn tất học phí khi được thông báo chắc chắn nhận visa. 1 Trước tiên sinh viên sẽ hoàn thành thủ tục